• 09123054260
  • arminsadeghi49@gmail.com

اجاره

اجاره

تاور کرین ها جهت اجاره :

تاور کرین 8 تن

تاور کرین پتن E2.23
تاور کرین پتن E20/20

تاور کرین 10 تن

تاور کرین پتن F0.23

تاور کرین 12 تن

تاور کرین پتن F3.29
تاور کرین پتن H30/23
تاور کرین پتن K30/30

تاور کرین 3 تن

تاور کرین کومانزا

تاور کرین 4 تن

تاور کرین پتن MC65
تاور کرین پتن E10.14
تاور کرین چینی SCM4510

تاور کرین 5 و 6 تن

تاور کرین پتن MC85

niceseo